Sök
Stäng denna sökruta.

Villkor & bestämmelser

Läs våra villkor och bestämmelser, de uppdaterades senast den 20 mars, 2023.

Villkor och bestämmelser

Genom att ladda ner eller använda Hair Back App kommer dessa villkor automatiskt att gälla för dig – se därför till att du läser dem noggrant innan du använder appen. Du har inte tillåtelse att kopiera eller ändra appen, någon del av appen eller våra varumärken på något sätt. Du får inte försöka extrahera källkoden från appen, och du bör heller inte översätta appen till andra språk eller skapa derivatversioner. Själva appen och alla varumärken, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter som är relaterade till den tillhör oss .

Vi är engagerade i att säkerställa att appen är så användbar och effektiv som möjligt. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i appen, eller att ta ut avgifter för dess tjänster när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer aldrig att ta ut avgifter för appen eller dess tjänster utan att tydligt informera dig om exakt vad du betalar för.

Hair Back App lagrar och bearbetar personuppgifter som du har lämnat till oss för att tillhandahålla vår tjänst. Det är ditt ansvar att hålla din telefon och åtkomst till appen säker. Vi rekommenderar därför att du inte jailbreakar eller rootar din telefon, dvs att du inte tar bort mjukvarubegränsningar och begränsningar som införts av enhetens officiella operativsystem. Det kan göra din telefon sårbar för skadlig programvara/virus/skadliga program, kompromettera din telefons säkerhetsfunktioner och det kan innebära att Hair Back App inte fungerar korrekt eller helt slutar fungera.

Appen använder tredjepartstjänster som sjäkva deklarerar sina villkor och bestämmelser

Länkar till  villkor och bestämmelser hos tredjepartsleverantörer som används av appen:

Du bör vara medveten om att det finns vissa saker som vi inte kommer att ansvara för. Vissa funktioner i appen kräver att appen har en aktiv internetanslutning. Anslutningen kan vara via Wi-Fi eller tillhandahållas av din mobila nätverksleverantör, menvi kan inte ansvara för att appen fungerar fullt ut om du inte har tillgång till Wi-Fi eller mobildata.

Om du använder appen utanför ett område med Wi-Fi bör du komma ihåg att avtalet med din mobila nätverksleverantör fortfarande kommer att gälla. Därmed kan du debiteras av din mobiloperatör för kostnaden för data under anslutningstiden när du använder appen eller andra tredjepartsavgifter. Genom att använda appen accepterar du ansvaret för sådana avgifter, inklusive roamingavgifter om du använder appen utanför ditt hemområde (dvs. region eller land) utan att stänga av dataroaming. Om du inte är betalningsansvarig för enheten där du använder appen, var medveten om att vi förutsätter att du har fått tillstånd från betalningsansvarig för att använda appen.

På samma sätt kan inte alltid ta ansvar för hur du använder appen, dvs. du måste se till att din enhet är laddad – om batteriet laddas ur och du inte kan slå på appen för att få tillgång till tjänsten, kan vi inte ta ansvar.

När det gäller ansvar för din användning av appen är det viktigt att komma ihåg att även om vi strävar efter att säkerställa att den är uppdaterad och korrekt hela tiden, förlitar vi oss på tredje parter för att tillhandahålla information till oss så att vi kan göra den tillgänglig för dig. tar inget ansvar för eventuell förlust, direkt eller indirekt, som du upplever som ett resultat av att förlita dig helt på denna funktion i appen.

Vid något tillfälle kan vi vilja uppdatera appen. Appen är för närvarande tillgänglig på Android & iOS – kraven för båda systemen (och för eventuella ytterligare system som vi beslutar att förlänga tillgängligheten av appen till) kan ändras, och du måste ladda ner uppdateringarna om du vill fortsätta använda appen. lovar inte att alltid uppdatera appen så att den är relevant för dig och/eller fungerar med den Android & iOS-version som är installerad på din enhet. Du lovar dock att alltid acceptera uppdateringar till applikationen när de erbjuds till dig. Vi kan också vilja sluta tillhandahålla appen och kan avsluta användningen av den när som helst utan att meddela dig om uppsägning. Om vi inte berättar för dig annat, vid eventuell uppsägning kommer (a) de rättigheter och licenser som beviljats dig enligt dessa villkor att upphöra; (b) du måste sluta använda appen och (vid behov) ta bort den från din enhet.

Ändringar i dessa villkor och bestämmelser

Vi kan uppdatera våra villkor och bestämmelser från tid till annan. Därför rekommenderas du att granska denna sida regelbundet för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera de nya villkoren och bestämmelserna på denna sida.

Dessa villkor och bestämmelser gäller från och med 2023-03-20

Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag angående våra villkor och bestämmelser, tveka inte att kontakta oss på [email protected].